Choose Language:
 • Medici din afara-SEE – Aranjamentele de imigrare

  Aceste acorduri sunt supuse actualizării din timp în timp.

  Permisiunea ocupării forței de muncă nu va fi acordată medicilor din afara SEE, care intră în țară fără permisiunea corectă de aterizare și, unde este cazul​​, viza de intrare corectă.

  DISPOZIȚIILE PENTRU MEDICII DIN AFARA-SEE PRIVIND MUNCA ÎN STAT INTRĂ ÎN VIGOARE DIN 1 IANUARIE 2014

  Noi aranjamente au fost convenite între INIS, Executivul Serviciului de Sănătate, Departamentul de Sănătate și Departamentul Muncii, Întreprinderilor și Inovării în ceea ce privește aplicarea regimululi de imigrare și a permiselor de muncă pentru medicii din afara SEE (inclusiv medici locțiitori), care lucrează în stat.

  1.Obligația permisului de muncă – din unu martie 2014

  Începînd cu 1 martie 2014, toți medicii din afara SEE care activează în Țară, indiferent dacăîntr-un spitalpublic sau privat, vor fi nevoiți să dețină un Permis de muncă eliberat de către Departamentul Muncii, a Întreprinderilor și a Inovării. Informații detaliate privind politica permisului de muncă și procedurile depunerii cererilor pot fi găsite la  http://www.djei.ie/labour/workpermits/

  Perioada valabilă a permisului de imigrarea emis de INIS va fi legată de durata valabilității permisului de muncă. Prin urmare, medicilor li se va acorda un permis de imigrare pe un termen de 6 luni sau un an în funcție de perioada contractului după cum este menționat în permisul de muncă.

  Vezi, de asemena, puntul 5(i) de mai jos în ceea ce privește Medicii Locțiitori.

  2. AranjamenteAdministrativeTranzitorii din 1 Ianuarie 2014 la 28 Februarie 2014 pentru Medicii care lucrează ca SHO(medic stagiar) / registratori în spitalele publice

  Între 1 ianuarie 2014 și 28 februarie 2014, Medicii SHO (stagiari) și Registratori care doresc să se înregistreze pentru prima dată și cei care doresc să-și reînnoiască înregistrarea în timpul acestor două luni vor obține permisul imigrării tip Ștampila 1 pentru o perioadă egală fie durării contractului de muncă, fie pentru o perioadă de 12 luni, dînd preferință celei mai scurte.

  Practica actuală de acordare a permiselor pentru o perioadă de doi ani va înceta de la 1 ianuarie 2014.

  OBSERVAȚIE: Medicii care dețin Ștampila 4 pot cere reînnoirea acesteia pentru o perioadă de doi ani cu condiția ca aceștia continuă să practice medicina. Excepție de la această regulă este oricare medic căruia ia fost acordată Ștampila 4 pentru o perioadă de 6 luni numai în timp ce cazul lor este determinat de către Divizia UE privind Tratatul de Drept în INIS. Acestora nu li se va acorda reînnoirea permisului pentru 2 ani pe Ștampila 4.

  3. Medicii veniți în Irlanda pentru a participa la examinarea PRES(sistemul de examinare Pre-Înregistrată) – din 1 ianuarie 2014

  Medicilor li se va permite intrarea în țară pentru a participa la examinarea PRES. Însă, toți medicii care au obținut acest permis sunt obligați să părăsească Statul îndată după încheierea examinării. Dacă vor avea sussces în urma examinării, medicii vor putea reintra în stat doar pe baza permisului de muncă eliberat de către Departamentul întreprinderii și a Inovării și a vizei apropiate acolo unde aceasta este necesară.

  Permisul de muncă nu va fi acordat persoanelor care rămîn în Țară fără permisiunea corectă de debarcare și, după caz, viza de intrare corectă. Aceasta este în conformitate cu practica actuală în ceea ce privește toate domeniile ocupării forței de muncă.

  Medicii care nu susțin examenul și doresc să îl repete, sunt obligați să aplice din nou din afara Statului.

  Medicii care nu respectă obligația de a părăsi Statul, și deci care rămîn ilegal în Țară nu vor fi eligibili de a aplica la Permisul de muncă.

  4. Medicii care vin în Irlanda pentru Interviuri în Sectoarele Public sau cel Privat.

  În cazul în care un angajator dorește să facă un interviu unui medic calificat care are reședința curentă în afara Statului, în prealabil ofertei de muncă, recent introdusa „Autorizație pentru Inteviul unui Muncitor de înaltă calificare”- convenită între Departamentul Muncii, Întreprinderii și Inovării și Departamentul Justiției și Egalității (INIS) – poate fi utilizată în conformitate cu condițiile publicate pe paginile web a celor două departamente: Highly Skilled Job Interview Authorisation

  5. Medicii Locțiitori

  Următoarele dispoziții noi se vor aplica pentru-
  (a) medicii care intră în Stat pentru a lucra ca locțiitor și
  (b) mediici care deja lucrează în Stat ca locțiitori și necesită reîînoirea permisului

  (i) Începînd cu 1 martie 2014, medicii care vor oferi serviciile de locțiitor dar au contracte de muncă și sunt remunerați direct de către un spital(privat sau public) vor fi nevoiți să aplice pentru permisul de muncă în conformitate cu noile cerințe stabilite în secțiunea 1.

  (ii) Schemă atipică a muncii și Medicii Locțiitori
  Începînd cu 1 iulie 2014, noi măsuri administrative vor fi puse în aplicare pentru medicii locțiitori care rămîn angajați ai unei Agenții și anume medicii locțiitori care nu sunt plătiți direct sau angajați de către un spital(pubic sau privat). Această categorie a medicilor locțiitori vor fi lăsați să lucreze pentru o perioaă maximă e 5 luni în Irlanda ca meidic locțiitor sau ca un angajat a unei Agenții.

  Medicii care aparțin acestei categorii trebuie să depună aplicațiile conform Programului de Muncă Atipică înaintea intrării în Stat. Informația cu privire la această Schemă este disponibilă la website-ul INIS-ului – Ghidul Programului de Muncă Atipic.

  Ca excepție de la regula obișnuită în cadrul Programului de Muncă Atipic, un medic care muncește ca locțiitor, poate primi permisiunea de imigrare pe un termen de 6 luni mai degrabă decît pentru 90 de zile. Taxa v-a rămîne aceeași.

  Medicilor care lucrează ca locțiitori în modul descris mai sus li se va oferi permisul e imigrare Ștampila 1 pentru o perioadă maximă de 6 luni. La expirarea acestui termen, doctorul în cauză va fi nevoit să părăsească Statul sau, în cazul în care acesta/aceasta dorește să rămînă și să lucreze în continuare în această funcție, acesta/aceasta trebuie să-și asigure o ofertă de angajare în cîmpul muncii din partea unui spital în funcție de angajator și să obțină Permisul de Muncă de la Departamentul Muncii, Întreprinderii și a Inovării înaintea expirării permisului de emigrare de 6 luni.

  Dispoziții tranzitorii începând cu 1 iulie 2014– Orice medic care la momentul de față lucrează ca liber profesionist sau locțiitor pentru o Agenție, sau este înscris la prima sa înregistrare sub această categorie, în timpul acestei perioade tranzicționale, pînă la data de 1 iulie 2014, poate obține permisul de emigrare tip Ștampila 1 pînă la sfîrșitul anului 2014 sau pînă la expirarea contractelor deținute – prioritate se dă datei mai apropiate.

  6. Condiții

  (i)  Nici un medic nu are dreptul de a munci în oricare funcție pînă cînd acesta/aceasta nu este înregistrat(ă) la Consiliul Medical din Irlanda.
  (ii) Nici un medic nu are dreptul de a munci în oricare funcție pînă cînd acesta/aceasta nu este înregistrat(ă) la Biroul Național de Emigrare Garda și deține legal Certificatul Înregistrării (cardul GNIB)

  (iii) Aranjamentele permisului de muncă trebuie să fie respectate.

  (iv) Medicii angajați în Stat sunt obligați să garanteze că aceștia respectă impozitele.
  (v) Înaintea angajării unui medic în cîmpul muncii, toate spitalele ar trebui să se asigure că acesta a respectat toate cerințele menționate mai sus.

  Important: Nerespectarea acesteor condiții poate conduce la refuzul permisului de emigrare.

  1. Modalitățile de înregistrare

  Medicii care se prezintă pentru prima dată sau pentru renovarea permisului la Biroul Național al Emigrărilor Garda sau biroul lor local de înregistrare pot fi înregistrați pe baza următoarelor documente –

  (a)Pașaporul valabil.

  (b) Certificatul original de Înregistrare de la Consiliul Medical ( sau, în cazul în care Certificatul de Înregistrare este în așteptare, o copie imprimată de la Registrul Consiliului Medical aprobat de către HSE sau de către spitatulu angajator va fi acceptată).

  (c) Începînd cu 1 martie 2014 – va fi necesar un Permis de Muncă valabil în cazul în care preluați un contract de muncă de la un spital public sau privat.

  (d) Începînd cu 1 iulie 2014 –

  • În ceea ce privește medicii locțiitori care rămîn angajați ai unei Agenții de locțiitori , va fi nevoie să prezentați un contract de servicii, dacă oferiți servicii unui Spital/Agenții sau
  • contractul de muncă dacă sunteți angajat al unei Agenții

  Vă rugăm să observați că medicii care dețin Permisul de Imigrare Ștampila 1, nu pot înființa nici un tip de afacere, cabinet medical sau practica ca medic de familie, fără de a aplica în prealabil pentru permisiunea de afaceri specifică. Pentru mai multe detalii referitoare la această informație, vă invităm să consultați Secția Permise de Imigrare/Afarceri.

  8. Postul de Observator

  În conformitate cu politica actuală, permise de imigrare nu vor fi eliberate medicilor cărora li se oferă postul de observator fie într-o clinică privată fie în spitalele publice.

  Important

  • Toate permisele de imigrare Ștapila 1, precum descrise mai sus, sunt eliberate doar cu condiția că medicul în cauză rămîne la același loc de muncă deținut în timpul înregistrării și pe durata permisului de emigrare eliberat.
  • Nici un alt tip de muncă nu poate fi preluat pe parcursul perioadei valabile a permisului de imigrare eiberat.
  • Deținătorilor Ștampilei 1 a permisului de imigrare nu li se permite de a înființa sau de a conduce o afacere pe teritoriul Statului.

  Responsabilitatea revine angajatorilor serviciilor medicale, publice și private, de a asigura respectarea tuturor cerințelor Permiselor de Muncă.

  Originalul a fost publicat la data de 27 decembrie 2013 – și actualizat la 14 ianuarie 2014.