Choose Language:
 • Inițiative noi între Departamentul Justiției și Egalității (INIS) și Departamentul Muncii, Întreprinderii și a Inovării

  Observație Importantă!

  Întîrzieri:

  Autorizația Inteviului pentru locurile de muncă înalt calificate – va fi implementată pe 15 iulie 2013.

  Schema Muncii Atipice – este anticipat că această Schemă va fi implemantată la data de 2 septembrie 2013. Linii directoare detaliate în scurt timp vor fi publicate în website-ul INIS-ului.

  Procedurile obișnuite vor rămîne în vigoare pînă la datele respective de implementare a acestor inițiative.

  Implementarea noilor inițiative convenite de către Departamentul Justiției și Egalității ( Serviciul Irlandez al Naturalizării și Imigrației –INIS) și Departamentul Muncii, Întreprinderilor și a Inovării va da naștere unor schimbări a anumitor proceduri în materia imigrației. Aceste inițiative și modificări asociate vor fi implementate în două faze, după cum urmează mai jos:

  • Faza 1 – în vigoare din 10 aprilie 2013:

  Aplicările pentru permisul de muncă a persoanelor care deja locuiesc în mod legal în stat

  Cetățenii din afara SEE care au deja rezidență legală în Stat și dețin un Certificat de Înregistrare valabil ( Cardul GNIB) cu Ștampila 1, 1A, 2, 2A și 3 a permiselor de imigrare, în cazul în care li s-a oferit un loc de muncă într-un domeniu de calificare înaltă recunoscut ca deficit în Stat ( lista completă o găsiți la: www.djei.ie ), se pot adresa la Departamentul Muncii, Întreprinderii și Inovării pentru un Permis de muncă. Evaluarea competențelor, a deficitelor pe piața forței de muncă și caracterul adecvat al nivelului de salarizare va fi determinat de către acel Departament.

  Dacă o aplicație este de success, persoana în cauză trebuie să se prezinte la Biroul Național al Imigrării Garda, imediat după primirea Permisului de Muncă , pentru schimbul acestuia cu Permisul de Imigrare.

  • Faza 2 – în vigoare din 1 iulie 2013:

  Interviul pentru Locul de muncă de calificare înaltă 

  Departamentul Justiției și a Egalității (INIS) va oferi pentru acest tip o Autorizație pe bază experimentală. Se presupune că,supuse cerințelor normale de imigrare și a procedurilor de la locul de intrare în Stat, permisele de a intra în stat vor fi emise cetățenilor din afara SEE care au fost invitați de către un angajat rezident în Stat cu scopul de a participa la un interviu pentru ocuparea forței de muncă într-o activitate de înaltă calificare recunoscută drept deficit (lista o puteți găsi la www.djei.ie )

  Cetățenii care au nevoie de viză, sunt obligați să dețină Viza de intrare valabilă.

  Celor care trec cu success interviul li se permite de a rămîne în Stat pe perioada depunerii aplicării la Departamentul Muncii, Întreprinderii și a Inovării pentru Permisul de Muncă și în timpul așteptării răspunsului la cererea depusă. Toate cererile pentru permisele de muncă sunt supuse unor criterii de control în conformitate cu specificațiile Departamentului. Persoanele cărorra li se acordă permisul de muncă sunt obligate să se înregistreze și la Biroul Național al Imigrării „Garda”.

  Informații detaliate în legătură cu criteriile aplicate va fi publicată pe site-urile ambelor Departamente în timpul stabilit.

  Schema Atipică de Muncă

  Departamentul Justiției și a Egalității (INIS), în acord cu Departamentul Muncii, Întreprinderii și a Inovării, va conduce acest sistem. Se preconizează că schema va facilita, de exemplu,

  • persoanele angajate în Stat pe termen scurt, adică între 14 și 90 zile(inclusiv).
  • cetățenii din afara SEE angajați pe o perioadă de probă ( nu mai mult de 90 zile incusiv data intrării în Stat);
  • alte categorii de angajați care nu pot fi acoperiți de reglementările permisului de muncă.

  Acest sistem nu este aplicabil atît persoanleor care vor obține permisul de muncă prin Autorizația Interviului pentru Locul de Muncă de Înaltă Calificare cît și persoanelor care doresc să intre în Stat în scopul afacerilor pe o perioadă mai mică de 14 zile.

  Informații detaliate privind acest sistem, va fi publicată pe site-urile ambelor Departamente în timpul prestabilit.