Choose Language:
 • Sistemul de imigrație Irlandez

  Punctele principale:
  Principala legislație care guvernează intrarea și șederea străinilor în țară este Actul Aliens din 1935 și Ordinul Aliens (privind străinii) modificat în 1946 , împreună cu regulamentele care implementează drepturile Directivelelor de Rezidență a UE. În plus, Actul privind Imigrarea (Immigration Act din 1999) stabilește principiile și procedurile care guvernează înlăturarea străinilor(celor care nu sunt cetățeni) din țară. Acest cadru legislativ prevede că toți cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE) necesită permisiunea Ministerului Justiției și Egalității pentru șederea în țară.
  Anumiți cetățeni din afara Spațiului Economic European necesită o viză înaintea intrării în Stat și aceasta este funcția Departamentului Afacerilor Externe de a înainta aplicațiile pentru vize prin rețeaua sa de Ambasade și alte oficii consulare din străinătate. Avînd în vedere responsabilitatea Ministerului Justiției și a Reformei Legii privind chestiunile de imigrație în general, parametrii politicii legați de domeniul vizelor sunt totuși stabiliți de către acesta. Ambasadelor li s-a permis delegarea sancțiunilor de a decide asupra anumitor categorii de aplicații, altele sunt însă îndreptate către Departamentul Justiției și a Egalității pentru a fi valutate.
  La intrarea în țară, toți cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE), indiferent dacă necesită viza sau nu, sunt supuși unor controale a Imigrației. Aceste controale se aplică ocazional asupra persoanelor care ajung din Teritoriul Comun între Irlanda și Marea Britanie și sistematic asupra persoanelor care ajung din afara Spațiului Comun de Turism. La general vorbind, persoanele pot obține permisul de ședere în țară de pînă la 90 de zile de la data intrării lor în Stat, cu condiția că aceștia pot pune la dispoziția Ofițerului responsabil de Imigrare dovezi că au bani suficienți pentru a se întreține în această perioadă, că dispun de o viză validă în caz că aceasta este necesară, și nu vor încălca drepturile Irlandeze cu privire la imigrație sau oricare alte drepturi.
  Cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE) care solicită permisul de intrare în țară pentru a se angaja în cîmpul muncii, necesită în general un Permis de muncă. Aplicațiile pentru Permisul de muncă sunt procesate de către Ministerul Întreprinderilor, Comerțului și Inovării, iar lipsa acestui permis poate fi un motiv pentru a fi refuzați în intrarea în țară.
  Persoanele care doresc să rămînă în țară pe o perioadă mai îndelungată ( mai mult de 90 zile), sunt obligate să se înregizstreze la Ofițerul de înregistrare (Garda) local și să aplice pentru prelungirea permisului de ședere înainte ca permisul lor inițial să scadă. Principalele motive pe baza cărora este posibilă obținerea prelungirii permisului sunt: în scopul ocupării forței de muncă, studiilor, desfășurării unei afaceri sau ca un membru dependent al familiei unui cetățean Irlandez sau a SEE rezident în stat. Anumite alte categorii de persoane pot, de asemenea, obține permisul de ședere, incluzînd persoanele admise umanitar de a rămâne de către Minister. Pentru a obține permisul de a rămîne în oricare dintre categoriile menționate mai sus, este necesară satisfacerea anumitor criterii, și în cazul cetățenilor care necesită o viză, prelungirea permisului de a rămîne, în general nu va fi acordată persoanelor care au intrat în Stat pe baza unei vize de vizitator pe termen scurt.