Choose Language:
 • Dreprutile Tratatului UE

  Această informație are drept scop sprijinirea solicitanților în relațiile lor privind Secția Drepturilor Tratatelor UE. Aceasta însă nu deține consultanță juridică, și este destinată doar în scopuri orientative. Întrebările frecvente cu privire la drepturile tratatului UE pot fi găsite aici: EU Treaty Rights FAQ.

  Aplicațiile pentru copii sub vîrsta de 16 ani

  Vă rugăm să rețineți că aplicațiile pe baza Drepturilor Tratatului UE sunt obligatorii pentru fiecare și oricare copil-cetățean din afara (SEE) Spațiului Economic European rezident în țară ca membru familiei a unui cetățean al Uniunii, incluzînd copiii sub vîrsta de 16 ani.

   Aplicarea pentru Cardul de Reședință Permanent UE3.

  Luînd în considerare că alplicațiile pot dura mai mult de 6 luni pentru a fi prelucrate, solicitanților li se recomandă să depună cererile pentru cardul de reședință permanentă 6 luni înainte ca Cardul lor actual de Reședință să expire.

  Notificarea Drepturilor Tratatului UE privind cazurile de Retenție a Drepturilor

  Aplicarea pentru Cardul de Reședință Permanentă care se face pe baza drepturilor rezervate, va fi acceptată doar în cazul în care cetățeanul solicitant din afara SEE a fost deja aprobat pentru păstrarea Cardului de Reședință pe bază individuală. Cererea pentru păstrarea Cardului de Reședință poate fi făcută pe formuarul UE5 (de mai jos). Păstrarea cardului de Reședință este necerasă în cazul în care cetățeanul UE, a cărui membu de familie e un cetățean din afara SEE, a decedat sau plecat din Stat, sau în cazul divorțului sau a anulării căsătoriei între un cetățean din afara SEE și un cetățean al UE.

  Legislație

  Directiva 2004/38/EC privind dreptul cetățenilor UE și a membrilor lor de familie la liberă circulație și ședere pe teritoriul Statelor Membre („Directiva”) este pusă în vigoare în Irlanda de către Reglementările Comunităților Europene (Libera Circulație a Persoanelor) din 2006 și 2008 ( „Reglementări„ ). Directivele și Regulațiile se aplică cetățenilor UE, cetățenilor statelor membre al SEE și cetățenilor Elveției care s-au mutat sau au reședință într-un Stat Membru diferit de cel al cărui cetățeni aceștia sunt, și membrilor lor de familie care îi însoțesc sau li se alătură.
  Septembrie 2013.