Choose Language:
 • Permisul pe baza afacerii

  Pentru a contacta Unitatea Permisului pe Baza Afacerii, vă rugăm să accesați aici Business Permission Contact Details

  NOTĂ. Vă rugăm să rețineți că aplicațiile de la persoanele care solicită permisul de ședere pe baza afacerii, în cazul în care se va presupune că acestea solicită acest tip de permis numai cu scopul de a obține intrarea în stat, sau în cazul în care acest permis este solicitat doar în scopul prelungirii duratei de ședere în stat pentru oricare alt motiv, vor fi refuzate.

  Vă rugăm să notați că fiecare pesoană fizică care necesită permisul pe baza afacerii, ca rezultat direct al contractelor/schimbărilor revizuite și a politicilor care reglementează sistemul Green Cardurilor, a aranjamentelor permiselor de muncă și a permiselor de angajare în cîmpul muncii anunțate de către Departamentul Întreprinederilor, a Comerțului și a Ocupării forței de muncă din aprilie 2009( vezi wesite-ul Departamentului la http://www.deti.ie )nu ar trebui să caute o astfel de autorizație, cu excepția cazului în care pot satisface criteriile stabilite mai jos. Aceasta este o schemă foarte specifică iar investiția minimă este de €300,000 fără excepții.

  Un cetățean din afara SEE care are intențiea de a deschide o afacere în Irlanda va necesita Permisiunea Ministerului Justiției și a Egalității („Permisul pe baza Afacerii”). Cetățenii din afara SEE care au intenția de a desfășura o activitate de afacere ( nu în capacitate de angajat pentru care antreprenorul va trebui să obțină permisul de muncă) trebuie neapărat să obțină mai întîi Permisul Afacerii. Cetățenii din afara SEE care solicită permisul de ședere pe baza afacerii sunt obligați să creeze locuri de muncă(în afara celui propriu) și să demonstreze investiții personale de peste €300,000 sau mai mult. Vă rugăm să notați: Nu se fac excepții sumei minime obligatorii de 300,000.

   

  EXCEPȚII

  Anumite categorii a cetățenilor din afara SEE sunt scutiți de la cerințele obținerii Permisului de ședere pe baza afacerii. Acestea sunt următoarele:

  • persoanele cărora li sa acordat statutul de refugiat de către Ministerul Justiției și a Egalității.
  • Rudele dependente de cetățenii SEE care dispun de un drept valid de ședere în Irlanda.
  • Persoanele cărora li sa acordat permisiunea de a rămîne în Stat pe baza unei dintre următoarele condiții:

  o   Persoane cu permis de ședere în calitate de soț(ie) a unui cetățean Irlandez.

  o   Persoane cu permisul de ședere în Irlanda pe baza faptului că aceasta e părintele unui copil născut în Irlanda ( cetățean Irlandez).

  o   Persoanele cărora li sa acordat permisul temporar de ședere în Stat din motive umanitare, fiind în procesul de primire a azilului.

  Înaintea înaintării aplicației este nevoie să vă asigurați că vă încadrați în următoarele criterii:

  1. Trebuie să aveți nu mai puțin de €300,000 bani proprii accesibili la momentul aplicării pentru a-i putea investi într-o afacere Irlandeză.De asemenea,va trebui să furnizați dovezi documentare de la instituția dumneavoastră financiară care să confirme că fondurile vă sunt disponibile.

  În cazul în care fondurile sunt deținute în Irlanda, instituția financiară folosită de către dvs. trebuie să fie reglementată de către Autoritățile Serviciilor Financiare din Irlanda (CBFSAI).Autoritatea Serviciilor Financiare din Irlanda este organul oficial de control financiar din Irlanda.

  1. Activitatea propusă trebuie să creeze locuri de muncă pentru cel puțin doi cetățeni al SEE pentru un proiect nou sau, cel puțin, să mențină locurile de muncă într-o afacere deja existentă;
  2. Activitateapropusătrebuie să se alipeascălaactivitatea comercialășicompetitivitateaStatului;
  3. Activitatea propusă trebuie să fie un concept de afaceri viabil și să ofere solicitantului un venit suficient pentru a se menține pe sine însăși și orice persoană dependentă de acesta și de a face față cheltuielelor pentru gazdă fără a recurge la asistența socială sau la o muncă plătită pentru care ar fi necesar un permis de muncă;
  4. Solicitantul trebuie să fieîn posesia unuipașaportsaudocument național de identitatevalabil șisă aibăuncaracter bun.

  Trebuie, de asemena, să prezentați –

  • Pașaportul sau documentul dvs. național de indentitate valabil;
  • Certificatul dvs. de înregistrare dacă sunteți deja rezident în Stat;
  • O declarațieal caracteruluidin partea autoritățilorpolițieidinfiecare țarăîncareațilocuitpentrumaimult de șase luniîn perioada de10 ani anterioriînaintării aplicației dvs.;
  • Planul de afaceri care abordează punctele de la (1) la (5) de mai sus.Acest plan de afaceri trebuie să fie aprobat printr- o firmă a unui contabil sau a instituției financiare implicată în capitalul de risc.
  • Trebuie săfurnizați probedetaliate apropriului nivelde competențepentru a puteaefectuao astfel de afacere, inclusiv, acolo unde este cazul,acalificăriloracademice în domeniulparticular, detalii cu privire lastagiile precedente, o dovadăde experiență precedentă în afaceri, toatecalificărilerelevante pentruactivitateapropusăși experiența dvs. generală.
  • Referințede lafoștiiangajatori.
  • Documentațiaoriginală careprezintă fonduriledisponibilepentruainvesti însocietateadeafaceritrebuiesă fieprezentate peohârtiecaresă conțină antetulinstituțieifinanciare șisă fieemisă într-untermennumaimarededouă luniantecedentdepuneriiaplicăriidvs.În plus, fiecare scrisoare trebuie să confirme că instituția este reglementată de o autoritate competentă, și să conțină numele dvs. și data documentului.
  • Detalii cu privire la locul de unde afacerea va acționa, inclusiv specificarea amplasării și planurile de leasing / închiriere.

  Neîndeplinirea oricărei dintre punctele menționate mai sus va conduce la refuzarea cererii dvs.

  MESERII SPECIFICE

  Scriitorii, artiștii și persoanele artizane – deoarece nu se supun cerințelor de capital sau de muncă trebuie să demonstreze în mod evident că sunt bine cunoscute / renumite internațional în domeniul lor alesși sunt în măsură să se autosusțină pe deplin din veniturile obținute din meseria lorfără a recurge la locuri de muncă alternative și / sau asistență socială.Imposibilitatea de a demonstra în mod evident cele descrise mai sus va conduce la refuzul cererii.

  Toate documentele trebuie trimise la: – Business Permission Unit, Immigration Services Section,
  Irish Naturalisation & Immigration Service/ Department of Justice and Equality /3rd Floor
  13-14 Burgh Quay,/ Dublin 2.