Choose Language:
  • Kontroler pobytu

    Możesz użyć dostępnego on-line Naturalisation Residency Calculator jako przewodnik, by sprawdzić czy spełniasz warunki naturalizacyjne. Jeżeli nie spełniasz warunków, prosimy o przedstawienie informacji o tym jak długo należy czekać aby złożyć aplikację.

    Wiele aplikacji uznawanych jest za nieważne, jeżeli aplikujący nie spełnia wszystkich wymagań podczas składania aplikacji.

     Dodatkowe informacje

    W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy wybrać temat z poniższych linków: