Choose Language:
 • Prawa Traktaktu UE

  Zawarte w tej sekcji informacje mają na celu pomoc osobom aplikującym w kontaktach z EU Treaty Rights. Nie stanowią one jednak porad prawnych a przeznaczone są jedynie do celów informacyjnych. Najczęściej zadawane pytania dotyczące EU Treaty Rights można znaleść pod: EU Treaty Rights FAQ.

  Zmiany w polityce wymaganych dokumentów Począwszy od dnia 16 kwietnia 2014 roku, wymagane dokumenty przy składaniu aplikacji dotyczącej EU Treaty Rights skategoryzowane są następująco:

  1. Dokumenty oryginalne: Określone dokumenty (łącznie z paszportem i aktem zawarcia związku małżeńskiego) będą ciągle wymagane w postaci oryginału.
  2. Kopia oryginału: Wszystkie pozostałe dokumenty powinny być dostarczone w postaci kopi dokumentu oryginalnego.

  Zapamiętaj: Wymagane dokumenty oryginalne będą automatycznie zwracane listem poleconym, zaraz po ich przetworzeniu.
  Dokumenty oryginalne, które zostały dostarczone, a nie były wymagane, nie będą zwracane automatycznie.

  Aplikacja dot. dzieci poniżej 16 roku życia

  Prosimy pamiętać, że aplikacja o EU Treaty Rights powinna być wykonana odnośnie każdego dziecka obywateli państw niepochodzących z EEA przebywających w Państwie jako członek rodziny obywateli UE, łącznie z dziećmi powyżej 16 roku życia.

  Aplikacja o  Kartę Stałego Pobytu EU3

  Proces aplikacji może trwać nawet do 6 miesięcy, dlatego  prosimy o składanie aplikacji o Kartę Stałego Pobytu EU3 6 miesięcy przed utratą ważności karty poprzedniej.

  Informacje dotyczące utrzymania praw

  Aplikacja o Kartę Stałego Pobytu EU3 dokonana na podstawie zatrzymania praw będzie nieakceptowana, chyba że aplikacja obywatela niepochodzącego z państw EEA została już zatwierdzona do zachowania praw Karty Pobytu na zasadach indywidualnych. Aplikacja o utrzymanie praw wynikających z Karty Pobytu może być wykonana za pośrednictwem formularza EU5 (poniżej). Utrzymanie praw wynikających z Karty Pobytu jest wymagane w przypadku, gdy obywatel UE, którego członek rodziny nie jest obywatelem państw EEA, umarł lub został deportowany z kraju, nastąpił rozwód lub unieważnienie małżeństwa pomiędzy obywatelem państw nienależących do EEA i obywatelem UE.

  Legislacja

  Dyrektywa 2004/38/EC dotycząca praw obywateli i ich rodzin do swobodnego przemieszczania się po terytorium państw członkowskich („Dyrektywa”) jest nadana w Irlandii przez Wspólnotę Europejską (Traktat dotyczący swobodnego przepływu osób) Rozporządzenie z 2006 i 2008 roku („Rozporządzenia”).
  Dyrektywa i rozporządzenia skierowane są do obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EEA oraz obywateli Szwajcarii, którzy przeprowadzili się i osiedlili w państwach członkowskich oraz do towarzyszących im członków rodziny.